Home » Sale-% / Pre-orders

Sale-% / Pre-orders

EN : New: Pre-order - high discounts - see conditions at the bottom of this page, only products listed below

NL : Nieuw : Voorbestellen - hoge kortingen - zie voorwaarden onderaan deze pagina, alleen hieronder genoemde produkten

D: Neu: Vorbestellung - hohe Rabatte - siehe Bedingungen unten auf dieser Seite, nur die unten aufgeführten Produkte

EN: Pre-order conditions:

How does it work :

We do not always have a number of often larger items in stock. We can of course order these separately for you. However, it is cheaper and easier for us to have orders come together. This also has benefits for you as a customer because we often offer these items up to 15% cheaper than regular web shops / stores. The maximum lead time is 90 days or as soon as we have reached our minimum order size. The minimum order size when we are going to order is 5 pieces, so if we have received this quantity of orders from an item, we will also order it. Then the lead time will probably be a lot shorter. When ordering these items you can specify a number, so you can immediately see how many are still available. If this is only 1 and you order it, we will immediately order it from the supplier. If you wish to have the products earlier, it is best to order these products via the normal order method. The products can be found on our other pages, but the prices are higher because we have them in stock or order them specially for you, this is indicated per item. When pre-ordering, a combination with other discounts is not possible. For clarity's sake, the products start with the description PRE-ORDER.

 

NL : Voorwaarden Voorbestellen :

Hoe werkt het :

Een aantal vaak wat grotere artikelen hebben wij niet altijd op voorraad. Die kunnen we uiteraard apart voor u bestellen. Echter voor ons is het goedkoper en makkelijker om bestellingen bij elkaar te laten komen. Dit heeft ook voordelen voor u als klant omdat wij deze artikelen vaak tot 15% goedkoper aanbieden dan reguliere webshops / winkels. De maximale doorlooptijd is 90 dagen of zodra wij eerder onze minimale bestelgrootte bereikt hebben.  De minimale bestelgrootte wanneer wij gaan bestellen is 5 stuks, dus als we van een artikel deze hoeveelheid aan bestellingen hebben ontvangen zullen we deze ook gaan bestellen. Dan zal de doorlooptijd wellicht een stuk korter worden. Bij het bestellen van deze artikelen kunt u een aantal aangeven, zo kunt u meteen zien hoeveel er nog beschikbaar zijn. Als dit nog maar 1 is en u besteld deze, zal deze meteen door ons besteld gaan worden bij de leverancier.

Wilt u de produkten toch eerder hebben, dan kunt u het beste deze produkten bestellen via de normale bestelmethode. De produkten vind u terug op onze overige pagina's, de prijzen ervan liggen echter hoger omdat we deze op voorraad hebben of speciaal voor u bestellen, dit is aangegeven per artikel. Bij voorbestellen is een combinatie met andere kortingen niet mogelijk.

Voor alle duidelijkheid, de produkten beginnen met de omschrijving PRE-ORDER.

 

D : Vorbestellbedingungen:

Wie funktioniert das?

Wir haben nicht immer eine Reihe von häufig größeren Artikeln auf Lager. Diese können wir natürlich auch separat für Sie bestellen. Es ist jedoch billiger und einfacher für uns, Bestellungen zusammenzubringen. Dies hat auch Vorteile für Sie als Kunde, da wir diese Artikel häufig bis zu 15% günstiger anbieten als normale Webshops. Die maximale Lieferzeit beträgt 90 Tage oder sobald wir unsere Mindestbestellmenge erreicht haben. Die Mindestbestellmenge bei Bestellung beträgt 5 Stück. Wenn wir diese Bestellmenge von einem Artikel erhalten haben, bestellen wir sie auch. Dann wird die Vorlaufzeit wahrscheinlich viel kürzer sein. Bei der Bestellung dieser Artikel können Sie eine Nummer angeben, damit Sie sofort sehen können, wie viele noch verfügbar sind. Wenn dies nur 1 ist und Sie es bestellen, werden wir es sofort beim Lieferanten bestellen. Wenn Sie die Produkte früher haben möchten, ist es am besten, diese Produkte über die normale Bestellmethode zu bestellen. Die Produkte finden Sie auf unseren anderen Seiten. Die Preise sind jedoch höher, da wir sie auf Lager haben oder sie speziell für Sie bestellen. Dies wird pro Artikel angegeben. Bei Vorbestellung ist eine Kombination mit anderen Rabatten nicht möglich. Der Übersichtlichkeit halber beginnen die Produkte mit der Bezeichnung PRE-ORDER.